O P I N I O N S
           ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018            
----------              
                                                                        2008            
               
      "La mort vista des d'una vessant diferent".            
      A Tornabous i a la seva gent.