O P I N I O N S
 

              ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -2016 - 2017 - 2018

           
----------              
                                                                        2011            
               
     Mirem-nos al mirall.            
     Qui és Déu...?          
     Carta dirigida a una ŕnima desconeguda.            
     Els quatre genets de l'Apocalipsi.            
     Resposta oberta a la Sra. Niceta.            
     Bocamolls.            
     És el mateix decepció que desengany...?            
     El silenci.            
     Voldria que...            
     Jo també sóc una catňlica indignada.            
     L'amor.