O P I N I O N S
 

             ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

           
----------              
                                                                         2012            
               
     Conversant amb una amiga.            
     ¿A què diem veritat...?            
     ¿Què és la vida...?            
     La decadencia.            
     La renúncia.            
     ¿Què és la tristesa...?            
     ¡¡Deixeu-me somiar!!