O P I N I O N S
 

             ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

           
----------              
                                                                        2014            
               
     "Adu Mongeta".               
     Preguntes...               
     El "jo" i... les pors.               
     Big Bang o... hi va haver un creador?              
     Resposta a l'Albert Einstein de la seva filla.  

   Qu hi ha de cert en l'Antic Testament?  

   Novembre.   

   "Boires"