O P I N I O N S
 

            ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

           
----------              
                                                                        2017            
               
       2017 un nou any.     

     La crisi existencial.

     Dialeg imaginari amb Jesucrist el 2017.      

     Primavera... temps de renovació.   

     ¿Som el que realment aparentem?  

     ¿A què diem "amor"?  

     No en sabiem més teniem quinze anys... 

     La intimitat.       

     Ser o no ser...     

     Quan l'amor és vertader...  

     ¿D'on venim? ¿Cap on anem?     

     Desembre... Records... Nostàlgies...