O P I N I O N S
 

            ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

           
----------              
                                                                        2018            
               
       El 2017 ja és història.    

     Les emocions.       

     "Fatum est scriptum

     Qui estigui lliure de culpa...    

     L'evolució del món.       

     Opinions nº 100 

     Sobretaula amb la Núria.       (Nou)